NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE FINANCÍ

Na první schůzce se vám představím a ukáži, jak pracuji. Představím myšlenku finančního plánování, proč je dobré své finance plánovat, a co vám má práce přinese. Schůzka je nezávazná. Zdali budete chtít pokračovat ve zjištění Vaší situace a vypracovat váš osobní finanční plán bude na Vás.

Je potřeba se pravidelně vídat a udržovat vaše portfolio neustále aktuální a reagovat na vývoj trhu. S mými klienty jsme domluveni na pravidelném ročním setkání. Samozřejmě jsem vám však společně se svým týmem k dispozici častěji, i pro jakékoli konzultace týkající se financí a realit.

Ve finančním plánu vždy vycházím ze základních oblastí finančních cílů. Především z  oblasti spoření, bydlení, renty a zabezpečení. Konkrétní produkt je pak nástrojem pro splnění konkrétního cíle. Trh se vyvíjí a já s ním. V dané době pro vás hledám vždy to nejefektivnější a nejlevnější řešení na daný požadavek. V čase se může vaše potřeba změnit a portfolio musíme přizpůsobit nebo upravit při servisních schůzkách.

Nejčastěji za mnou jezdí klienti do kanceláře z důvodu velké vytíženosti, ale velmi rád za vámi přijedu k vám domů. V kavárnách se bohužel nescházím, jelikož s vámi řeším vaše osobní potřeby a přeci jen finance jsou citlivé téma a nemusí každý kolem nás vědět, jaká je vaše finanční situace.

Díky velikosti naší firmy a velkému počtu klientů, které zastupujeme a objemu práce, kterou jsem si vytvořil, mám pro své klienty mnohem lepší vyjednávací možnosti a dostávám se k VIP podmínkám. Chci pro všechny své klienty bez rozdílu vždy TOP a VIP podmínky. Pokud bych takto nepracoval, nedávalo by mi to smysl a nikdy bych se nedostal do situace, že občas musím z časových důvodů klienta odmítnout ačkoli nerad. Nebojte neudstále rozšiřuji tým.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE REALIT

Když nemovitosti prodává více kanceláří, dojde k vícenásobné inzerci a nejednotných informací o nemovitosti. Zájemci mohou kvůli tomu nemovitost vnímat jako „podřadné zboží“. Případný kupují navíc začně vyjednávat se všemi kancelářemi. V tu chvíli makléři soupeří o přízeň kupujícho, aby transakce proběhla jejich prostřednictvím, místo toho, aby hajili zájmy prodávajícího.

Přehnaně vysoká cena bývá nejčastějším důvodem, proč nemovitost nelze prodat ani při sebehezčí prezentaci. Postupné zlevňování je pak nevyhnutelné, ale zárověň není ideální, protože kupující vidí, že se nemovit ostobtížně prodává. Ideální je stanovit adekvátní cenu ihned. Nemovitotost díky tomu prodáte rychleji a dokonce i výhodněji.

Zájemce chce vaši nemovitost koupit. Jde do banky a žádá o úvěr. Jeho žádost, ale zamítnou. Právě jste zratili dva až tři měsíce času a nemáte kupce. Součástí mé služby je pomoc kupujícímu nemovitost zafinancovat, abychom měli přehled a pohlídali si hladký průběh obchodu.

Používají špatné fotografie. Fotografie s nevhodným obsahem odradí zájemce od prohlídky. Platí si jen slabou inzerci. Lidé, kteří se spoléhají na inzerci bez realitních kanceláří, osloví průměrně pouze necelou pětinu potenciálních kupců.

Většinou se s majiteli domluvím, aby si zašli na procházku nebo kávu. Kupující potřebuje mít klid a kolikrát se před majiteli stydí a bojí se zeptat na důležité věci. Dost často majitelé vstupují do rozhovorů, kde nedokáží krotit emoce, protože mají k nemovitosti vztah.

Jelikož prodej nemovitosti není pro majitele každodenní zálěžitostí, předvedou slabý obchodní výkon při prohlídce, či jednání o ceně. Pokud nedokážou profesionálně a věcně prezentovat kvalitu nemovitosti za adekvání cenu, neprojeví odborné znalosti a neposkytnou potřebné argumenty, k prodeji nikdy nedojde.

NAPIŠTE MI VÁŠ DOTAZ