Jistě jste již zaznamenali, že se nacházíme v období velmi vysokých úrokových sazeb, což nebylo v posledních letech vůbec obvyklé. Tato situace není zrovna příznivá, jelikož je menší poptávka po úvěrech a trhy na vysoké sazby také reagují negativně. Naštěstí má ale každá mince dvě strany a díky vysokým úrokovým sazbám se naskytla obrovská příležitost na dluhopisových trzích, kterou jsme zde neměli již několik let. Proto níže popíši pár možností, jaké dluhopisové fondy řeším třeba já se svými klienty, abych Vám co nejvíce pomohl využít této situace. Pojďme se tedy podívat na dané fondy.

Základ dluhopisového portfolia

Věřím, že jste již  v minulosti četli můj článek o dluhopisovém fondu OK SMART Bond. Tento fond je vytvořen jako ideální portfolio dluhopisů, které je diverzifikované ve všech směrech. Obsahuje obligace z celého světa, najdete zde státní, korporátní i alternativní dluhopisy s ratingem od nejvyššího stupně až po high yield.

Právě díky široké diverzifikaci je OK SMART Bond ideální jako základ dluhopisového portfolia, které je možné doplnit dalšími fondy. Například těmi, které níže popíši.

Conseq Invest Dluhopisový fond   

Prvním fondem je dluhopisový fond od Consequ. Ten nabízí skvěle diverzifikované portfolio do více než 80 titulů. Fond obsahuje z velké části tuzemské dluhopisy, ale naleznete zde i zahraniční emitenty. Značnou část portfolia tvoří i české státní dluhopisy. Fond dosahuje podle souhrnného ukazatele rizik (SRI) stupně 2, je tedy laděn spíše konzervativněji.

Tento fond jistě potěší investory, kteří by chtěli své dluhopisové portfolio zaměřit více na středoevropský region a zároveň mají menší toleranci k riziku.

Conseq fond korporátních dluhopisů

Druhým fondem je Conseq fond korporátních dluhopisů. Jak již název napovídá, tak se jedná o fond, který se zaměřuje hlavně na korporátní dluhopisy. Nabídne tedy vyšší zhodnocení oproti státním dluhopisům, ale zároveň i vyšší riziko (SRI 3).

Fond investuje z více než 85% v CZK a v portfoliu dominují české dluhopisy, jsou zde ale zastoupeny i další evropské firmy. Korporátní dluhopisy musí vždy tvořit minimálně 70% portfolia fondu, které je diverzifikováno do více než 90 různých titulů.

Tento fond zaujme investory, kteří se nebojí podstoupit vyšší riziko výměnou za vyšší očekávaný výnos. Jedná se tak určitě o zajímavý doplněk dluhopisového portfolia.

NN (L) International Czech Bond 

Třetím fondem je od společnosti NN (nově Goldman Sachs Asset Management). Tento fond nabízí portfolio striktně zaměřené na Českou republiku. Patří sem dluhopisy emitované českou vládou, obcemi, firmami a také emise českých dceřiných firem mezinárodních společností.

Fond z velké části tvoří české státní dluhopisy a obecně se zaměřuje hlavně na velmi kvalitní české dluhopisy. Portfolio je složeno z více než 90% z obligací splňující rating AA, jedná se tak o vysoce kvalitní dluhopisy s nízkým rizikem.

Tato možnost určitě zaujme klienty, kteří si přejí více regionálně zaměřit své portfolio na Českou republiku se zachováním zajímavého výnosu a zároveň nižší rizikovostí.

Využijte možnost, která je na trzích  

Naskytla se nám po letech nízkých úrokových sazeb velice zajímavá dluhopisová příležitost, která zde ale nebude napořád. Nyní máme všichni možnost si zajistit zajímavé výnosy s nízkou mírou rizika a dluhopisové fondy se tak opět stávají velice zajímavou investicí, a proto je se svými klienty zařazuji do jejich portfólia.