Klient nahlásí škodní událost jako „voda ve sklepě“ se škodou i na věcech umístěných na daném místě. Voda z potrubí s sebou přinesla bahno a poničila konzervy, mrazák, brambory, barvy a ostatní věci umístěné ve sklepních prostorách rodinného domu. Poškození se netýká jenom uvedených věcí, ale i podlahy, stěn, omítek, atd… V rámci pojištění jsou řešena rizika povodně a záplavy, tak vodovodních škod.

Sklep patří mezi nebytové prostory. Jedná se o uzamykatelné vnitřní místnosti a prostory užívané výlučně pojištěnou domácností. Nachází se ve stejné budově nebo stejném bytovém komplexu jako byt nebo ve vedlejších stavbách na pozemku příslušejícímu k této budově.

Co můžete připojistit společně s domácností?

Věci v nebytových prostorech

Jedná se o veškeré věci, které máte v těchto prostorech uložené, kromě věcí zvláštní hodnoty, peněz, výpočetní techniky.  Podívejme se do zabezpečovací tabulky, jaké musejí mít dané prostory zabezpečení.

Zabezpečení nebytových prostor

U rodinného domu, chaty, chalupy – vedlejší prostory a objekty na pozemku (např. zahradní domek, kůlna, garáž).  U bytu – nebytové prostory užívané výlučně pojištěnou domácností (např. balkon, vlastní sklep, uzavřená garáž). Garáž na jiné adrese. Až 50 000 Kč Pojištěný prostor musí mít vlastní uzamčení (jakýkoli zámek). Okna a všechny prosklené otvory musí být řádně uzavřené zevnitř uzavíracím mechanismem.

Až 300 000 Kč – všechny výše uvedené podmínky. Pojištěný prostor musí mít vlastní uzamčení a alespoň jedno z těchto zabezpečení: – zámek s bezpečnostní vložkou, – elektronický bezpečnostní zámek, – bezpečnostní visací zámek s okem o tloušťce a průměru minimálně 8 mm (kalená ocel, případně označení HARDENED), petlice o stejných vlastnostech, jako má bezpečnostní visací zámek, která je demontovatelná pouze z vnitřní strany na tzv. vratové šrouby.

Až 700 000 Kč – všechny výše uvedené podmínky (nevztahuje se na bezpečnostní visací zámek). Pojištěný prostor musí mít vlastní uzamčení s bezpečnostním kováním.

Přes 700 000 Kč – v tomto případě je potřeba si pojištění sjednat individuálně.

Věci na balkoně/lodžii/terase, které náleží k pojištěné domácnosti.

Do výše 50 000 Kč – pojištěná věc musí být uzamčená k pevné překážce (např. ke stavební součásti) jakýmkoliv zámkem nebo umístěná v uzamčeném boxu, který je pevně připevněný ke stavební konstrukci. Pojištěný prostor musí být více jak 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přiléhajícími a snadno dostupnými konstrukcemi (schodiště, ochoz, přístavek, pavlač apod.).

Je třeba pamatovat, že např. u pojišťovny Direct  je třeba provést připojištění nebytových prostor. resp. připojištění věcí v nebytových prostorách – viz níže.

Rozdíly mezi jednotlivými pojišťovnami pochopitelně jsou. A to zejména v rámci pojištění domácnosti pojištěny věci ve vedlejších prostorách, což jsou např. sklep, komora, garáž ve stejné budově. Liší se nejen procenty pojištění nebytových prostor připadající pouze ke konkrétní domácnosti oproti společným prostorám (kolárny a kočárkárny).

Pojišťovny mají obvykle i stanovenou nejvyšší hodnotu pro nebytové prostory. Nicméně případné navýšení je možné a řeší se případně individuálně na základě posouzení konkrétního obchodního případu.