Doba dovolených je za dveřmi a pro klidný průběh letního odpočinku je potřeba vybrat to nejlepší, odpovídající pojištění, správnou variantu obsahující vše potřebné. Nikdo nechce, aby dovolená vzhledem k nečekaným událostem přerostla v drama.

Porovnání více nabídek se vždy vyplatí a to nejen vzhledem ceně pojištění, hlavně k zajištění všech požadovaných rizik. Doporučuji se obrátit na odborníka, který nezastupuje pouze jednu pojišťovnu a tak vám nebude nabízet jenom variantu konkrétního pojištění dané společnosti,  ale nabídne nejlepší produkt pro vaši cestu.

Nikdy nepodceňte výši pojistného. Sjednejte si současně pojištění odpovědnosti. Připojištění proti ztrátě zavazadel. Vždy volte správnou verzi, která pokryje všechny vaše potřeby. Nejlevnější varianta obsahuje obyčejně pouze pojištění léčebných výloh a základní asistenční služby.

Vyšší forma potom obsahuje např. i pojištění odpovědnosti za škodu, vztahující se na škodu na zdraví nebo majetku, které způsobíte třetí osobě při běžných činnostech jako je sport, rekreace nebo zábava.

Tato varianta může obsahovat i pojištění právní ochrany, úrazové pojištění (obyčejně se jedná o pojistné plnění v případě trvalých následků nebo smrti následkem úrazu) a pojištění zavazadel. Pojištění zavazadel se vztahuje jak na cestovní zavazadla, tak věci osobní potřeby. Pomůže vám tedy zmírnit škody při poškození nebo zničení zavazadel a pochopitelně i jejich obsahu. Pojištění také pokryje ztrátu nebo odcizení osobních dokladů.

Nejvyšší varianty obsahují jak dostatečnou sumu na pojištění léčebných výloh tak zmíněné pojištění odpovědnosti za škodu. A kromě uvedené pojištění asistenčních služeb, pojištění právní ochrany, úrazového pojištění a pojištění zavazadel obsahuje např. pojištění cestování letadlem. Toto pojištění se hodí, pokud dojde ke zpoždění Vašeho letu nebo zavazadel či pokud je váš let zcela zrušen a není poskytnut v daném časovém limitu náhradní. Pojištění pokryje náklady na občerstvení, nákup ošacení, a další potřebné výdaje. Další velmi zajímavým pojištěním je pojištění domácích mazlíčků. To slouží k úhradě nákladů na veterinární léčbu vašeho pejska nebo kočičky, které sebou berete na zahraniční dovolenou. Uhradí vám jak náklady na neodkladnou veterinární péči, ale i náklady na dopravuk veterináři. A co je velmi důležité, mazlíček je kryt i v případě odpovědnosti pokud by způsobil škodu.

Nevozíte s sebou hotovost? Připojistěte se navíc proti ztrátě platební karty

Ztratit platební kartu není skutečně příjemná představa. Ale i v tomto vám pojišťovnou pomohou. Vrátí  vám peníze při zneužití karty, při odcizení hotovosti vybrané z účtu loupežným přepadením, zdarma vydají novou kartu při změně jména, při zničení, krádeži. Je tedy možné si ke své kartě přidat i cestovní pojištění, kdyby se v zahraničí něco přihodilo. A toto pojištění potom platí po celou dobu platnosti karty a ochrání vás kdekoli na světě.

A možná připojištění?

Pro chronicky či jinak nemocné klienty je vhodná speciální pojistná smlouva

Připojištění půjčení auta.

Jedete vlastním autem?

Aktivní dovolená znamená větší riziko

Chystáte-li se provozovat náročnější sportovní aktivity, nezapomeňte si rozšířit pojištění o připojištění úrazu a případné připojištění sportovních aktivit. Pozor, každá pojišťovna v rámci svých pojistných podmínek stanovuje výluky z pojištění úrazu, tedy situace, na které se úrazové pojištění nevztahuje a ona tak není povinna poskytnout pojistné plnění.

Pokud jedete na klidnou dovolenou, kde chcete odpočívat, poznávat město, plavat v moři,  projet se po cyklostezkách na kolech, můžete být v klidu. Pojištění vám případný úraz bez problému pokryje.

Rekreační sport jako oddechová sportovní aktivita  je vždy v ceně pojištění. Rizikové sporty vám cestovní pojištění také dokáže pokrýt, ovšem pouze za předpokladu, že si sjednáte v potřebné pojištění. Samozřejmě problém je s extrémními sporty, které běžné cestovní pojištění má ve výlukách a nepojistí je.

Doporučuji se předem informovat, zda je váš sport zařazen ještě do skupiny jako rizikový. Rizikové sporty jsou vyjmenované adrenalinové aktivity konkrétní pojišťovnou. Výčet uvedených sportů se od sebe mnohdy liší. Za rizikové sporty jsou považovány sporty provozované při soutěžích amatérských sportovců pořádaných jakoukoliv organizací a to včetně veškeré přípravy. Musíte si připlatit, sjednávají se jako připojištění.

Před odjezdem si promyslete, které aktivity chcete na své dovolené provozovat. Nevíte, kdy budete svůj rizikový koníček provádět? Dá se připojistit i den předem během dovolené – jednoduše a online.Ovšem některé pojišťovny neuznávají dodatečně sjednaná pojištění v místě cílové destinace, tedy ze zahraničí. Brání se tak případným pojistným podvodům – tedy že pojištění je sjednáno až po pojistné události.

Pozor na výluky

Kromě obecných výluk a problémů cestovního pojištění se omezím jen na pár důležitých informací:

Nadmořská výška

Těhotenství

Předčasný porod

Jedna dobrá rada na závěr. V případě, že plánujete vycestovat s pomocí některé z cestovních kanceláří, raději se přesvědčte, zda je společnost dostatečně pojištěná proti riziku úpadku. V praxi se totiž může stát, že během vaší rekreace dojde na její straně k mimořádné události, na kterou by klienti rozhodně neměli doplatit.