PODPOJIŠTĚNÍ SE MŮŽE OBRÁTIT PROTI VÁM!

Pojišťovny jednou za čas zrevidují všechny své smlouvy, zejména ty starší, porovnají je se současnou ekonomickou situací i předpokládaným vývojem a zjistí, že sjednaná pojistná částka neodpovídá pojistnému koši, inflaci, cenám stavebního materiálu, práci a podobně. Taková pojistná smlouva je neaktuální a podhodnocená. Potom dostanete nabídku na adekvátní zvýšení pojistných částek, které znamená zvýšení pojistného.

Už v minulém roce došlo k dynamickému růstu cen stavebních prací, materiálů i technologií. Ceny stavebních materiálů se v mnohých případech více než zdvojnásobily oproti době před ruskou invazí na Ukrajinu. „V poslední době ubyla část klientů čerpajících hypotéky, které jsou nyní dražší. Zdražily se i starší byty a nemovitosti. Zaznamenali jsme nižší nabídku k nájmu, naopak ceny nájmů se vrátily někam nad úroveň roku 2019, kam je dostala pandemie covidu. A jakou souvislost to má s pojištěním?

Podpojištění je stav, ke kterému by nemělo docházet a může výrazně snížit vyplacenou pojistnou částku oproti očekávání. Pojišťovny nabízí klientům indexaci pojistné částky – valorizaci pojistné částky a pojistného v závislosti na reálné inflaci. Dochází tak ke snížení nebezpečí podpojištění. Podpojištění se bohužel často zjistí až při pojistné události, a to je již pozdě. Pozornost je třeba věnovat limitům pojistného plnění, době ručení a stanovení pojistných částek u podnikatelského pojištění, aktualizaci obratů a limitům pojistného plnění nejen u pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Aktualizujte pojistné částky budov a staveb, aby odpovídaly skutečným nákladům. Nezapomeňte na prudký nárůst cen technologií např. elektroniky nebo zařízení pro průmyslovou výrobu. Počítejte s tím, že oficiální údaje ČSÚ nemusí v konkrétních případech vždy odpovídat skutečné situaci na trhu ve stavebnictví.

Navýšení je zcela nezbytné v případech, kde pojistné částky nebyly delší dobu aktualizovány. Je třeba přehodnotit i výše limitů pro jednotlivá pojistná nebezpečí a zvážit i méně pravděpodobné scénáře, a to vzhledem ke změnám počasí v souvislosti se zkušenostmi a důsledkem tornád a nedávných velkých škod na majetku.

Doporučuji v každém případě důkladně přečíst pojistné podmínky, a to zejména jaká rizika pojištění kryje. Nezapomenout se zaměřit na případné výluky z plnění pojišťovny. Dát si velký pozor při stanovení pojistné částky, aby ani domácnost nebyla podpojištěna. Spočítat si, za kolik byste vše při dnešních cenách znovu zařídili.

Během trvání smlouvy můžete průběžně oceňovat svůj majetek a změny hlásit na pojišťovnu. Pojistnou smlouvu změníte následně dodatkem. Využijete služeb pojišťovny, která sleduje vývoj cen a díky indexace upraví výši pojistné částky. Samozřejmě každá pojišťovna má nějakou toleranci. Většinou je to 15 až 20%.

Nejmarkantněji se podpojištění projeví v případě totálních škod např. při požárech, záplavách a jiných přírodních katastrofách. Vzpomeňme si na situaci podpojištěných klientů na jižní Moravě, které zasáhlo tornádo. V tomto případě se pojišťovny snažily vyjít lidem z postižené oblasti co nejvíce vstříc. Ale v případě běžných škod je institut podpojištění běžně uplatňován. Určitě se nevyplatí záměrně snižovat rozměry nemovitosti, než jsou ve skutečnosti, nebo neuvést některé prvky, které by navyšovaly hodnotu nemovitosti apod..

Aktualizujte tedy pojistné částky jednou za tři roky nebo využijte indexaci. Pokud ceny na trhu výrazně vzrostly, pojistnou částku tomu přizpůsobte. Při stanovování pojistné částky u bytu postupujte tak, že si projdete inzeráty o podobné velikosti ve vašem okolí. U domu vycházejte z peněžní sumy, za kterou byste nemovitost postavili v případě totálního zničení. Na aktualizaci nezapomínejte po rekonstrukci či modernizaci. Pozor si dejte i v případě, kdy dojde k nadpojištění. Pojišťovna vám nevyplatí uvedenou vysokou sumu, ale bude vycházet z aktuální hodnoty. Do ceny nemovitosti se může promítnout několik faktorů např. i zlepšení dopravní dostupnosti nebo se místo stane atraktivní pro život atd..