Níže naleznete aktualizaci otázek i odpovědí ke dní 2.3.2022 – zejména prosím věnujte pozornost aktualizaci ohledně splácení úvěrů.

Zároveň upozorňuji, že situace se stále vyvíjí – Sberbank sama ještě neumí na veškeré otázky odpovědět a upřesňuje jednotlivé postupy společně s ČNB. Jakmile tedy budeme mít další odpovědi, budeme je směrem k vám komunikovat.

Je třeba dále splácet spotřebitelské úvěry, či hypotéky, které poskytla Sberbank?

ANO – Závazek vůči Sberbank CZ nezaniká a klient je povinen jej dále splácet.

Inkaso z účtu ve Sberbank – V této chvíli nesmí dojít ke změně zůstatků na účtech klientů, není tedy bohužel nadále možné splácet z prostředků, které se na účtech nachází. Výjimkou jsou bankou vedené splátkové účty, kdy zůstatky na těchto účtech jsou považovány za prostředky určené na splátku úvěru.

Jiné způsoby – Pokud již nyní klient hradí splátky na účet, který začíná číslicí 8, pak v úhradě splátek může nadále pokračovat prostřednictvím tohoto účtu (tyto účty byly používány při poskytnutí spotřebitelského úvěru, kdy nedošlo k založení běžného účtu).

POZOR! Pro účely splácení úvěrů jsou nyní k dispozici účty, na které je možné prostředky zasílat. Konkrétní čísla účtů ke splácení naleznete na: https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky/informace-pro-klienty-ohledne-splaceni-uveruJe nutné věnovat pozornost přesnému označení úvěru (variabilní symbol), ke kterému se platba zasílá. Variabilní symbol je identifikátorem pro správné připsání částky k úhradě úvěru.

Budou zpracovány již zadané transakce z minulých dnů?

Transakce zadané do 24.2. 2022 řádně odešly na zadaná čísla účtů. Část plateb ze dne 25.2. také odešla, avšak některé páteční platby již realizovány nebyly a tyto finanční prostředky byly vráceny zpět na číslo účtu odesílatele. V každém případě je třeba zkontrolovat, zda byla transakce provedena, případně ji zadat z účtu u jiné banky. Další platby již z účtů Sberbank neodcházejí a odcházet nebudou.

Budou moci do Sberbank CZ nadále přicházet platby, např. výplata?

Příchozí platby po datu účinnosti předběžného opatření nebudou akceptovány a budou vraceny na účty odesílajících bank. Je třeba kontaktovat plátce a dohodnout se na jiném způsoby provedení transakce, např. informovat zaměstnavatele, aby zaslat výplatu na jiný účet.

Je možné zjistit zůstatek a zadané trvalé platby na běžném účtu ve Sberbank?

Sberbank zpřístupnila od 1.3. v internetovém bankovnictví pro komerční klienty (Sberbank Online Banking) možnost ověřit si výši zůstatku na účtu i zadané trvalé platby nebo inkasa z účtu. Internetové bankovnictví pro retailové klienty (Sberbank Online) je vzhledem k vysokému zájmu klientů spouštěno postupně. Nadále však nebude možné provádět přes internetové bankovnictví žádné transakce.

Všichni klienti mají možnost zjistit si výši zůstatku rovněž přes ATM.

Jak je možné zjistit informace o splátce úvěru, která odcházela z účtu ve Sberbank?

Od 7.3.2022 bude Sberbank mailem zasílat další informace ke splácení Vašeho úvěru, zejména informaci o aktuální výši zůstatku na účtu pro splácení, výši měsíční splátky, den splatnosti splátky a číslo účtu pro splácení.

Jak postupovat u úvěrů, které jsou již schválené, ale nejsou vyčerpané?

Česká národní banka nařídila 28. 2. 2022 Sberbank CZ, aby se zdržela jakéhokoli jednání spočívajícího v poskytování úvěrů včetně umožnění čerpání úvěrů nebo jejich části a prodloužení splatnosti již poskytnutých úvěrů. Je třeba zajistit financování u jiné banky.

Lze dočerpat úvěry, které jsi již částečně čerpané?

I v tomhle případě platí nařízení ČNB o nemožnosti čerpání úvěrů nebo jejich části – tedy úvěry nebude možné dočerpat.

Jak se dostanu k hotovosti na běžném účtu Sberbank?

Garanční systém nejpozději do 8.března 2022 stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení všech náhrad, o němž budou vkladatelé Sberbank informováni. Před zahájením výplaty klienti obdrží dopis obsahující informaci o způsobu výplaty a výši náhrady.

Zahájit výplatu základních náhrad vkladů musí Garanční systém nejpozději do 9. března 2022 a výplatu zvýšených náhrad do 28. června 2022.

Kdo bude vyplácet náhrady?

Klienti Sberbank budou vypláceni prostřednictvím vybraných poboček Komerční banky. Konkrétní seznam poboček, ve kterých bude výplata náhrady vkladů probíhat, bude uveden před zahájením výplaty. Výplaty náhrad budou probíhat po dobu tří let od zahájení výplaty příslušného typu náhrad.

Co budu k výplatě náhrad potřebovat?

Při výplatě základních náhrad nemusí klient Sberbank vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na uvedené pobočce Komerční banky prokáže platným průkazem totožnosti.

V případě, že si klient nemůže náhradu vkladu vyzvednout osobně, lze k vyzvednutí zmocnit plnou mocí.

Doporučení pro stávající klienty Sberbank, kteří ji mají jako hlavní banku je jednoduché. Sjednejte si nový běžný účet u jiné banky a převeďte si kompletní bankovnictví jinam včetně zasílání mzdy a nastavení trvalých příkazů.

Pokud máte jakoukoliv pochybnost, zda zadané trvalé příkazy byly provedeny musíte se sámi obrátit na příjemce těchto plateb. Je lepší zaplatit 2x povinné platby (elektřina, voda, plyn, telefon, životní pojištění, splátky úvěrů) než se dostat do prodlení se splácením.