Věřím, že sledujete aktuální světové dění, díky kterému můžeme sledovat historicky druhý „run“ na banku na území České republiky. Run na banku je situace, kdy velká část klientů ztratí důvěru ve služby bankovního domu a snaží se vybrat své prostředky.

Této situaci aktuálně čelí Sberbank CZ. Ta na svých webových stránkách https://www.sberbank.cz/cs-cz/ dala vyjádření, že budou uzavřené pobočky, nebudou fungovat karetní transakce a nebude k dispozici internetové bankovnictví. To defacto znamená zmrazení stávajícího stavu depozit klientů.

Co to znamená?

Banka aktuálně nemá dostatečnou likviditu na to, aby byla schopna vypořádat veškeré požadavky klientů na hotovost či převod prostředků jinam.

Řešení?

Likviditu dodává hlavní akcionář mimořádným vkladem (Sberbank Europe AG) nebo ČNB dodá likviditu na základě poskytnutí nějakého kolaterálu (zajištění) nebo banka bude muset začít prodávat jiná svá aktiva.

Vklady?

Vklady klientů jsou u banky ze zákona pojištěny do 100 000 EUR resp. ekvivalentu v domácí měně. Klienti se tedy nemusí bát o své úspory. Celé této problematice se věnuje Garanční systém finančního trhu. Na webových stránkách https://www.garancnisystem.cz/Reakce-na-mnozici-se-dotazy-k-pojisteni-vkladu-sberbank-a-expobank můžete najít otázky a odpovědi jak celý systém funguje a kde klient v případě, že Sberbank zkrachuje získá své prostředky.

Klíčové jsou tyto otázky a odpovědi!

KDO MI NÁHRADU VYPLATÍ?

Výplatu náhrad vkladů organizuje Garanční systém finančního trhu, který spravuje Fond pojištění vkladů, z něhož jsou náhrady vypláceny. Výplata je realizována prostřednictvím poboček vybrané vyplácející banky.

ZA JAK DLOUHO PO KRACHU BANKY/STAVEBNÍ SPOŘITELNY/DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNY DOSTANU SVÉ PENÍZE ZPĚT?

Své peníze si budete moci vyzvednout už od za 7 pracovních dnů ode dne, kdy Garanční systém obdrží oznámení o platební neschopnosti dané finanční instituce (tzv. rozhodný den).

Úvěry

Možné varianty jsou v případě úpadku banky převzetí klientského úvěrového kmene jinou bankou nebo v nejhroším případě tzv. zesplatnění úvěrového portfolia. V minulosti jsme byly svědky podobných činů například u Raiffeisenbank v roce 2018/2019 a u Expobank v letech 2014/2015. Zde došlo k tomu, že stávajícím klientům tyto banky umožnili přechod jinam za velmi výhodných podmínek. V případě prodeje klientského kmene by stávající úvěrové portfolio převzala jiná banka , samozřejmě za stávajících podmínek.

Pokud máte jakýkoliv úvěrový produkt jednoznačně doporučuji jej dále splácet❗ Klíčové je, aby klient hradil své závazky a nedostal se do prodlení se splátkami a do registru dlužníků❗

Pokud máte rozjednaný jakýkoliv úvěr PŘED podpisem úvěru, doporučuji zatím nepodepisovat a řešit urychleně situaci v jiném bankovním ústavu.

Pokud máte už podepsaný úvěr a čekáte na čerpání, neprodleně kontaktujte proti stranu o nastalé situaci a zkuste vyjednat prodloužení úhrady kupní ceny / refinancování. Financování následně zkuste s klientem zajistit u jiného bankovního ústavu.

POZOR v tomto případě klientovi hrozí 5% pokuta z nenačerpaného úvěru. Bohužel aktuálně nevíme, jak k případné sankci bude banka přistupovat.

V případě refinancování si dovolím tvrdit, že se jedná o problém velmi malý. Pokud měl klient refinancovat hypoteční úvěr v příštích 14 dnech požádejte stávající banku o prodloužení fixace o 1 rok a následně požádejte Sberbank o prodloužení čerpání úvěru. Získáte čas.

U koupě bohužel hrozí mimo jiné pokuta z důvodu nesplnění podmínek kupní smlouvy, odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího a propadnutí rezervačního poplatku a hlavně klient přijde o možnost koupě vybrané nemovitosti.

Je klíčové zajistit prodloužení uhrazení kupní ceny a neprodleně začít zjišťovat a zajišťovat financování z jiné strany. Klíčové je získat pro klienta čas a případně zajistit možnost uhradit kupní cenu od jiné banky.

Pokud se bance nepodaří zajistit dodatečnou likviditu bude to znamenat její pád a budeme si muset počkat na další postup v oblasti úvěrů.

Pokud se bance podaří současnou situaci „ustát“ doporučuji kontaktovat bankéře, se kterým úvěr řešíte a co nejdříve úvěry načerpat.

Klíčový z pohledu Sberbank a dalšího postupu bude příští týden.