Investice do nemovitostí – dvojí zhodnocení. Rostoucí hodnota nemovitosti plus výnos z pronájmu. Nemovitost s časem získává na hodnotě a generuje pravidelný příjem z pronájmu. Výborný poměr návratnosti investice a investičního rizika. Vše má svá rizika.  A co pojištění?

Vlastníte byt, ve kterém máte nájemníka a rádi byste jej měli pojištěný pro případ, že se něco stane? Pronajímání bytu je vždycky trochu riziková záležitost. Svoji nemovitost v hodnotě několika milionů korun svěřujete do rukou někoho, koho většinou neznáte. Logicky si proto byt chcete pojistit, kdyby se stalo cokoliv.

Jaký je rozdíl mezi pojištěním nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti? Jak vše zkombinovat, abyste byli chráněni, ať se stane cokoliv?


Někdy je však sporné, které položky spadají do pojištění domácnosti a které do pojištění nemovitosti. Je tedy třeba pečlivě prostudovat pojistnou smlouvu a připojené pojistné podmínky. Sporná bývá například kuchyňská linka či vestavěné spotřebiče.

Doporučuji, aby měl nájemník pojištěnou odpovědnost vůči třetím osobám z běžného života a pojištění odpovědnosti na pronajaté věci v souvislosti s bydlením.

Případy, kdy nájemník vytopí sousední byty nebo jim způsobí škodu požárem, nejsou v praxi ničím výjimečným.


Nájemník by si také měl pojistit odpovědnost vůči majiteli nemovitosti, pokud by mu neúmyslně poškodil jeho majetek. To pokrývá pojištění odpovědnosti na pronajímané věci.
To však u nás umí pouze některé pojišťovny.
Pojišťovny samozřejmě nekryjí škody vzniklé běžným opotřebením nebo ty, které nájemník způsobí úmyslně.

Některé společnosti pojištění odpovědnosti k majetku pronajímatele vztahují pouze na  škody způsobené požárem, výbuchem, vodou z vodovodu či odpadního potrubí nebo je dokonce najdete ve výlukách.
Je však i několik pojišťoven, které tuto záležitost umí pojištěním pronajatých věcí (v tomto případě v rámci nájmu) bez problému řešit. Doporučuji v rámci nájemní, ale i pojistné smlouvy uvést soupis věcí, které majitel předává k užívání.

Majitel bytu může povinnost pojištění nájemníka dát do smlouvy o pronájmu. Nabízí se řešení, že sám sjedná pojištění odpovědnosti pronajímatele a tím sám pojistí nájemníka pro případ, že by něco způsobil třetím osobám. Jde tedy o připojištění pronajímatele.
„Tato varianta v některých případech přitom kryje i situaci, kdy nájemník při užívání neúmyslně poškodí právě pronajímaný byt.“

Určitě nezapomínejte, že pojistná částka u nemovitosti by měla odpovídat ceně, za kterou je v současné době možné tuto nemovitost postavit. Pokud ji pojistíte na výrazně nižší částku, než je její skutečná hodnota, můžete být podpojištění. V případě škody vám pak můžemou vyplatit méně peněz. Stále diskutované zdražení stavebních materiálů a nejen to zvýšilo pochopitelně výrazně cenu nemovitostí.