Jaká je vlastně aktuální situace v oblasti starobních důchodů?

Starobní důchod v dnešní době pobírá cca 2 500 000 obyvatel a průměrný důchod činí částku 14 400 Kč. Detailnější rozdíly starobního důchodu včetně předčasného důchodu jdou vidět v tabulce níže.

Co všechno je třeba splnit, abychom mohli začít čerpat starobní důchod?

Od roku 2019 je tou nejzásadnější podmínkou počet odpracovaných let, který v roce 2019 činní 35 odpracovaných let. Tato podmínka je v rámci evropské unie nejpřísnější, což v rámci ČR způsobuje, že každý rok se tisíce lidí dostávají do situace, kdy nemají nárok na ŽÁDNÝ starobní důchod. V ČR prozatím neexistuje žádný minimální starobní důchod. Jakmile klient nedosáhne na odpracované roky, nedostane nic.

Jak to bude do budoucna?

Předpovídat budoucí stav je upřímně řečeno věštění z křišťálové koule, ale přesto si dovolím ze všech dostupných zdrojů tuto předpověď vytvořit. Již od revoluce se mluví o změně důchodového systému a prozatím co se za 30 let podařilo v rámci starobních důchodů, jsou pouze tzv. parametrické změny. Buď se zvyšuje odchod do starobního důchodu, nebo se mění samotná výše starobních důchodů. Každý rok se politicky a nekoncepčně prosadí navýšení a to je tak asi vše. Troufám si říct, že se do budoucna tato situace nezmění, protože na ucelenou důchodovou reformu, je třeba souhlas celého politického spektra, což si upřímně nedokáži přestavit. Další zásadní otázkou je zadlužování státu jako takového, které momentálně nabírá takové tempo, že vyčlenit ohromnou částku na důchodovou reformu (odhaduje se cca 300 miliard) je takřka vyloučeno. Starobní důchod i v budoucnu bude existovat, ale tou zásadní otázkou je jeho výše. Stále se budou rozevírat nůžky mezi průměrnou hrubou mzdou a starobním důchodem jako takovým, což reálně pro nás všechny znamená neustále snižování životní úrovně v čase.

Jak to řešit?

Jediným správným řešením je zajímat se o svou budnoucnost. Rád bych Vám ukázal řešení v podobě Renty, která na reálných číslech ukáže, jak velký finanční majetek je třeba si připravit a co pro to každý z nás musí udělat. Výpočet renty v mém pojetí je nastaven do 90 let věku klienta. Proč to je zrovna 90? Předpokládám, že v prvních letech po odchodu do starobního důchodu si bude chtít klient minimálně udržet svou dosavadní životní úroveň, někteří budou chtít cestovat, zkoušet nové koníčky, nové zážitky atd. Jakmile se začne zhoršovat zdraví, tak se začnou zvyšovat náklady na zdravotní péči (pobyt v soukromém domově pro seniory stojí měsíčně i 30 000 Kč) jako takovou a právě proto si myslím, že rentu potřebujeme řešit KAŽDÝ z nás.

Čím dříve, tím lépe a hlavně levněji!

Je důležité žít přítomnost a úžívat si života, ale také je důležité myslet na důstojné stáří a to vyžaduje včasnou přípravu. Kdo tuto oblast podcení v budoucnu ji nemusí dohnat, protože na to nemusí být v rozpočtu prostor. Najděte balanc mezi utrácením teď a tady a efektivním odkládáním přebytků na lepší stáří. Následující graf nám zobrazuje kolik je potřeba každý měsíc odkládat, abyste měli v 60 letech 1 milion korun.

Bežně se potkávám s rodinami ve věku 40 – 50 let a dost často tito lidé platí hypoteční úvěry na bydlení, mají malé děti, kterým platí školné, koníčky a rozpočtu již nezbývá tolik peněz, aby si na stáří odkládali peníze, které by jim v důchodovém věku něco řešily.
Naopak mladší klienti v letech 25 – 40 let dost často o rentě nechtějí ani slyšet, jelikož je stáří za dlouho, a kdo ví, co bude. Často mají názor, že se stáří nedožijí. Já si osobně myslím, že je větší pravděpodobnost, že se stáří dožijeme než, že odejdeme dříve. Nicméně o tom hovoří i statistiky a prodlužující se věk dožití lidské populace nebo zlepšující se zdravotnická péče. Přitom graf nám názorně ukazuje, že pokud bychom si odkládali již od 25 let, tak nám stačí si odkládat 500 Kč měsíčně a v 60 letech budume mít milion. Nechte peníze pracovat pro Vás. Čím delší horizont před sebou budeme mít, tím méně nás to bude stát.
Každý milion korun na efektivním produktu, nám umožní čerpat rentu 5 000 Kč měsíčně na přilepšení ke starobnímu důchodu po dobu 28 let. Viz. obrázek níže.

Chtěli byste se podívat, co vás čeká ve Vaše starobním důchodu? Nebo zjistit, kolik byste potřebovali mít připravveno peněz, kdybyste chtěli odejít do předdůchodu?Rád se s Vámi na to podívám, stačí mi napsat nebo zavolat.