Do života kohokoli z nás mohou zasáhnout události, na které vůbec nejsme připraveni. Ať už se jedná o vážnou chorobu, úraz, autonehodu či trvalou invaliditu, následky takových situací mají vliv na celou rodinu i na domácí rozpočet. Díky životnímu pojištění, které přesně odpovídá našim potřebám a možnostem, můžeme následky o hodně zmírnit.

Flexibilnější a přehlednější „životko“ než dříve.

V oblasti životního pojištění došlo za poslední tři dekády k zásadním změnám. Pojišťovny vyšly vstříc požadavkům svých klientů a zprostředkovatelů pojištění a vylepšily své pojistné produkty a zpřehlednily podmínky. Šlo například o:

„Pojištění závažných onemocnění se dříve týkalo jen několika diagnóz s plněním buď 100 %, nebo nic. Dnešní produkty už zohledňují všechny podstatné druhy nemocí, včetně jejich mírnějších stádií. Tím pojištěnému finančně skutečně pomáhají zvládnout nastalou situaci. Typickými chorobami, které dnes pojištění kryje od nejmírnějších forem, jsou rakovina, infarkt, mrtvice nebo roztroušená skleróza.

Speciální akce pojišťoven.

Oproti minulým letům dnes pojišťovny nabízejí různé slevy za zdravý životní styl nebo za docházení na pravidelné zdravotní prohlídky. Některé pojišťovny zase nabízejí dětské sazby i pro mladé lidi do 26 let. Z pestré nabídky produktů si tak můžete vybrat přesně podle svých preferencí.

Individuální nastavení životního pojištění.

Při sjednávání pojistné smlouvy by cena rozhodně neměla hrát hlavní roli. Důležitějšími parametry jsou krytí rizik a limity plnění. Za hlavní rizika se považují úmrtí, invalidita, závažné onemocnění a také pracovní neschopnost. Samozřejmě je nutné zohlednit i věk, profesi a životní styl pojistníka. Zdravý dvacátník bez závazků má jiné preference než čtyřicetiletý táta třech dětí. Jiné nastavení pak bude mít i pojištění kuřáka s vyšší nadváhou, které může být až o 80 % dražší než u zdravého člověka. O hodně jinak bude vypadat pojistná smlouva u člověka, který pracuje v kanceláři, a u zaměstnance pobývajícího celý den v terénu.

Pojistná smlouva musí odpovídat realitě!

Vedle konkrétní životní situace pojistníka a jeho rodiny by měla pojistka zohledňovat i jeho aktuální finanční poměry a hodnotu majetku. Za posledních deset let vzrostla průměrná mzda o více než 30 %. Rostou pravidelné výdaje, což by mělo životní pojištění také zohledňovat. „Pojistnou smlouvu byste měli minimálně jednou za pět let s pomocí svého konzultanta zrevidovat tak, aby odrážela vaše aktuální životní potřeby a možnosti.“ Můžete si například zvýšit limity plnění, upravit rizika anebo rozsah smlouvy.

Ať už si přejete uzavřít novou pojistnou smlouvu, nebo zaktualizovat tu stávající, sestavím ji podle Vašich reálných potřeb. Vedle osobního kontaktu jsem vám k dispozici také on-line nebo na kanceláři, která zůstává otevřená za dodržení veškerých hygienických pravidel.