79 221 dopravních nehod z toho 422 mrtvých, 1 412 těžce zraněných, 17 505 lehce zraněných. Nejčastější příčina: jízda pod vlivem alkoholu (3 801), nedání přednosti v jízdě (8 906), nesprávné předjíždění (990), nepřiměřená rychlost (10 059). Celkové škody 4 868 459 000 Kč. Tak toto je letošní bilance bez posledních dvou měsíců.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) se ve své letošní zprávě zmiňuje o krátkodobém poklesu škodních událostí na jaře 2020. V dubnu to bylo o cca 33% a o čtvrtinu potom v březnu a květnu. Bohužel další měsíce se již v počtech řešených škod neliší. Nouzový stav podle ČAP tedy nijak výrazně neovlivnil počty vzniklých z důvodu nepřiměřené rychlosti nebo nesprávného předjíždění a to s následnými tragickými následky.

ČAP dále ve své zprávě ze 4. listopadu 2020 informuje o pokračování nižšího růstu pojistného oproti loňskému roku. Jde o výrazné zpomalení dynamiky růstu u pojištění odpovědnosti z provozu vozidel oproti opačnému trendu průměrných škod jak na majetku, tak na zdraví.

Může pandemie onemocnění Covid-19 za zvýšení nehodovosti?

„Druhá vlna pandemie“ nemá za následek propad intenzity využíváním individuální dopravy. Očekává se spíše tlak na její náhradu namísto veřejné dopravy a tak i pravděpodobnost vzniku škod. Dochází tak k pokračování rozevírání nůžek mezi cenou pojistného a finanční náročností škod. Jak již bylo řečeno, růst pojistného zcela neodpovídá výši růstu škod. Pokud by pokračoval stávající trend růstu škod, lze očekávat reakci v podobě velkého zvýšení cen povinného ručení.

Česká asociace pojišťoven dále upozorňuje na pokračující vysokou inflaci u majetkových i zdravotních škod. Tento nárůst souvisí s navyšující se cenou práce v autoservisech, s rostoucí cenou náhradních dílů a projevuje se i technicky složitější a nákladnější oprava vozidel. Nesmíme však zapomínat na škody na zdraví. Jde o dlouhé výplaty v případě trvalých následků, ztrátě na výdělku, nákladech následné péče, ošetřování, asistence zraněnému, atd..

Přesto lze předpokládat letos nižší nárůst počtu škod řešených z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a to vzhledem k uvedenému krátkodobému snížení provozu vlivem vyhlášeného nouzového stavu.

Závěr:

Z uvedených čísel vyplývá, že základní pojištění z odpovědnosti z provozu vozidla (POV) je dnes zcela nedostačující. Pojišťovny k POV nabízejí různá doplňková připojištění. Jde o např. úrazové pojištění řidiče i všech osob, přímou likvidaci, připojištění všech skel, připojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, připojištění zavazadel ve vozidle, připojištění odcizení, připojištění přírodních rizik zahrnující živel, střet se zvěří a poškození kabeláže zvířetem, připojištění tzv. minihavárie, asistenční služby v různém rozsahu, atd… Doporučuji neuvažovat pouze o výši ceny, ale zvážit všechna nebezpečí, která vás mohou na silnici potkat.

Nepodceňujte konzultaci se specialistou, který pro vaši situaci vybere nejlepší cestu.

Přeji mnoho najetých kilometrů bez nehod.