Refinancování hypotečních úvěrů nebylo v době rostoucích úrokových sazeb téma. Dnes je situace jiná. Základní úrokové sazby od ČNB jsou na minimu a průměrná úroková sazba také klesá a refinancování tak může být pro klienta opět velmi zajímavé.

Refinancování hypotečního úvěru je obecně asi nejjednodušší účel úvěru. Do nové banky většinou stačí dodat stávající úvěrovou dokumentaci, vyčíslení zůstatku úvěru k doplacení, prokázat příjmy a dodat odhad ceny nemovitosti. Příjmy jsou navíc většinou prověřovány nebo dokládány ve zjednodušené podobě. Paradoxem pak je, že nejvíce chyb se stává právě u refinancování.

Na co si tedy dát pozor?

  1.  Stanovení výše úvěru
  2. Vyčíslení zůstatku k mimořádné splátce
  3. Souhlas s mimořádnou splátkou
  4. Čerpání úvěru

Určení správné výše úvěru je základ.

Zkušení poradci si jistě řeknou, že v tak základní věci, jako je stanovení výše úvěru se přeci nemůže udělat chyba. Opak je bohužel pravdou. Bod číslo jedna úzce souvisí s bodem číslo dvě. Vyčíslení mimořádné splátky stávajícího úvěru je základní dokument, na kterém bychom měli vždy nový úvěr stavět. Z tohoto dokumentu totiž zjistíme, kolik bude činit mimořádná splátka úvěru, včetně pokut či dalších poplatků.

To co si mohou nebo nemohou banky účtovat sice určuje Zákon o spotřebitelském úvěru, ale každá z bank bohužel k jeho výkladu přistupuje trochu jinak. Může se tak stát, že si banka naúčtuje pokutu nebo třeba úrokový rozdíl a na nás pak čeká velmi nemilé překvapení. V nejhorším případě zjistíme, že nový úvěr je o několik tisíc korun nižší, než je potřeba.

Vyčíslení výše zůstatku k mimořádné splátce včetně souhlasu s mimořádnou splátkou je dokument potřebný hlavně pro čerpání úvěru. Bez tohoto dokumentu nám žádná z bank hypoteční úvěr na refinancování nenačerpá. Banky jej musí klientovi poskytnout bez zbytečného odkladu, jen o něj musí požádat. Požádat o toto vyčíslení je také potřeba včas!

Zažil se již několikrát, že poradce na tuto drobnost, tedy nutnost požádat o vyčíslení a souhlas s mimořádnou splátkou, zapomněl klienta upozornit a díky absenci tohoto dokumentu se čerpání nového úvěru nestihlo včas. Klientovi pak hrozí pokuta za nenačerpání nového úvěru a zároveň je stále vázán u stávající banky.

Klient se tak dostane do zcela zbytečných problémů, kterým se dá jednoduše předejít!

Poslední věcí, kde se také chybuje je samotné čerpání úvěru. Pamatujme, že i když splníme veškeré podmínky, musíme dát pokyn k čerpání. V dnešní době je možné jej dát u některých partnerů i elektronicky, ale jde to i postaru pomocí klasického příkazu k úhradě. Dle úvěrové smlouvy jsou jednoduše řečeno peníze klienta a banka s nimi nemůže svévolně nakládat bez souhlasu klienta. Je to zbytečná a hlavně drahá chyba.

Jak se chybám vyhnout?

Úvěr na refinancování vždy „stavte“ na základě vyčíslení k mimořádné splátce. Nespoléhejte na rozpis splátek nebo na výpočet z kalkulátoru. To jsou pouze pomocné nástroje, které nám mají usnadnit práci a určit orientační zůstatek k mimořádné splátce. Rozhodující je, co vyčíslí banka nebo stavební spořitelna. Vyčíslení k mimořádné splátce musí také obsahovat souhlas s mimořádnou splátkou a také souhlas se zřízením zástavního práva pro novou banku (pro druhého v pořadí). Před podpisem úvěrové smlouvy se ujistěme, že máme platné vyčíslení k mimořádné splátce, že jsme schopni splnit podmínky čerpání a že výše úvěru je dostatečná.

Je dobré u výše úvěru nechávat drobnou rezervu pro případné pokuty či poplatky. Pamatujme, že pokud nedočerpáme do 10% výše úvěru, nehrozí nám pokuta či sankce.

Jako poslední si vždy ověřme, že jsme včas a řádně načerpali hypoteční úvěr. To jednoduše znamená, že peníze z banky A do banky B opravu byly poslány.

Ideálně pak tento úkon udělat s předstihem, aby byl čas na případnou opravu.

Přijde Vám to složité a moc úkonů najednou? Chtěli byste těchto starostí ušetři, získat lepší podmínky a nižší úrokovou sazbu? Klikněte na tlačítko NAPIŠTE MI nebo mi rovnou zavolejte. Rád Vám pomohu.