Pronajímáte byt a nevíte si rady jaké pojištění uzavřít? Nebo bydlíte či budete bydlet v nájmu a chcete znát, za co ručí majitel a co by v případě škody šlo za vámi?

U pronájmu bytu (případně vily či rodinného domu) nás budou zajímat tři typy pojištění.

1. Pojištění nemovitosti

Charakterizuje jej objekt s na pevno přidělanými stavebními součástmi. Jde o okapy, oplocení, dveře, okna, chodníky, antény, solární panely, tepelná čerpadla. Mezi vedlejší stavby potom zahrnujeme plot, kůlnu, skleník, zahradní domek nebo bazén. Pojištění nemovitosti kryje škody majiteli bytu. Nájemník proto tuto otázku neřeší. Tuto problematiku můžeme přirovnat k bydlení v družstevním bytu. O pojištění domu se musí postarat výbor (představenstvo) BD. Člen BD by měl být seznámen s pojistnou smlouvou na bytový dům. Doporučuji všem si ověřit, co stávající pojištění nemovitosti obsahuje.

U pojištění nemovitosti je důležité správně definovat pojištěný objekt a ověřit správnost adresy. Chyby se objevují v pojistných smlouvách u bytových domů. Adresa místa pojištění obsahuje jedno číslo popisné a přitom dům má dva nebo i tři vchody. Tím samozřejmě i více čísel popisných.
U pojištění nemovitosti stejně jako každého pojištění je nutné pečlivě číst pojistné podmínky. A to především rozsah pojištění a výluky z pojištění.

2. Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti (včetně odpovědnosti) v pronajatém bytě je možnou variantou zakotvit do nájemní smlouvy. Domácnost je vše uvnitř bytu – spotřebiče, nábytek, koberce, vybavení, ale i osobní předměty např. v komoře na chodbě nebo ve sklepě a případně i ve společných prostorách (kolárna, kočárkárna, atd..). Tapety, obklady stěn a stropů, plovoucí podlaha se zařazují mezi stavební součásti. Doporučuji ověřit, zda zvolená pojišťovna používá uvedené členění.
Rozdíly mohou též nastat u vestavěných spotřebičů, kuchyňské linky a vestavěných skříní. Jsou obvykle zařazeny do pojištění domácnosti, ale doporučuji ověřit. Potom tu máme vnitřní příčky, rozvody a sanitární zařízení. Pojištění domácnosti sjednává obvykle nájemník.
Víte že, v rámci domácnosti je možné připojistit rizika rozbití skla (průvanem, nešikovností)? Riziko se vztahuje na skleněné tabule, okna, dveřní výplně, zrcadla, akvária. Připojistit si můžete také sklokeramickou desku, věci v zavazadlovém prostoru či nakládacím prostoru auta, věci při dočasném pobytu, věci v garáži mimo místo pojištění, nebo svá jízdní kola ve sklepě či garáži …

Co dělat v případě, kdy je část vybavení pronajímatele a část nájemníka? Jedna cesta je, že nájemník si nechá pojistit vše. Své věci i věci převzaté. Vybavení majitele je specifikováno v předávacím protokolu.
Další variantou je uzavřít dvě samostatné pojistné smlouvy se specifikací majetku.

Majitel ve smlouvě označí pojištěného jako nespecifikovaného nájemce a uzavře pojištění domácnosti včetně odpovědnosti. Náklady zohlední v nájmu. Uvedený systém je ideální v případě častějšího střídání nájemníků (např. Airbnb, Booking com, apod.). Pojistná smlouva se tak při každé změně nájemníka nemění.

Bavíme se o pronajímaném bytě, který je součástí již pojištěného domu. A to jak v případě BD tak SVJ. Ve druhém případě si majitel bytu může samostatně pojistit odpovědnost z nemovitosti. V každém případě doporučuji ověřit, na co se domovní pojištění vztahuje. Pojištění domu majitel platí společně s ostatními obyvateli v rámci měsíčních záloh za služby.

3. Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

Třetí typ pojištění se vztahuje na škody způsobené nájemníkem. Tím pádem jej zřizuje přímo on. Pojištění se nevztahuje jenom na škody, které nájemník způsobí přímo v pronajatém bytě.
Zmíněná odpovědnost se vztahuje na škody způsobené třetím stranám. Například když nájemníkovi vyteče pračka a vytopí sousedy. Vodovodní škody jsou z v případě nájemního bydlení nejčastější pojistnými událostmi. Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na všechny osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti a to včetně domácích mazlíčků.
Dokonce v určitých případech zahrnuje i osoby, které opatrují o byt či v něm provádí údržbu či úklid nebo osoby opatrují o svěřené dítě či psa pojištěného.
Jako ochranu svého majetku se stává, že majitel uvedené pojištění odpovědnosti zakotví jako povinnost v nájemní smlouvě. Škody, způsobené nájemníkem je skoro nemožné pojistit. Na tyto škody slouží jistina zpravidla ve výši jednoho nájemného.

Na závěr:

Ve standardních případech pronajímatel pojišťuje nemovitost, nájemce domácnost a odpovědnost. Dle statistiky asi polovina pronajímatelů nemá byt dobře pojištěný a často dochází k podpojištění.
Pojištění odpovědnosti se může hodit i majiteli. Např. v neobsazeném bytu dojde-li k havárii vody.
V rámci pronájmu nelze do služeb započítat platby za pojištění bytu, atd.. Zákon výslovně zakazuje požadovat od nájemce nájem a úhradu za služby poskytované pronajímatelem bytu. Vtělení přímo do celkové výše nájemného nedělá však žádný problém.