Pojištění pro případ ztráty zaměstnání má řadu úskalí a omezení. Jedno z hlavních faktorů je omezená nabídka. Pojištění je nejčastěji vázáno na úvěr, na jeho zajištění. Bývá součástí dražšího balíčku, jehož obsahem jsou další rizika. Tím jsou pojištění smrti, invalidity a pracovní neschopnosti.

Druhým úskalím jsou přísné podmínky výplaty. Nárok vzniká po určité době, minimálně 3 měsíce. Častěji se jedná o ztrátu zaměstnání, která nastala po 6 měsících od sjednání pojištění. Pojištěný musí být veden na úřadu práce na území České republiky v evidenci uchazečů o zaměstnání obvykle nepřetržitě 40 dní, častěji se jedná o 60 dní. Dalším omezením je maximální doba vyplácení dávky, případně hrazení úvěru. Snad nejdůležitější je definice pojistné události, ztráty zaměstnání. Pojištěný musí být propuštěn z organizačních důvodů. Nárok na pojistné plnění nevzniká v případě výpovědi dohodou či jiných než organizačních důvodů. Podmínkou je také, že pojištěný má uzavřen stálý pracovní poměr na dobu určitou, není ve zkušební době.

Kromě pojištění ztráty zaměstnání ke spotřebitelským úvěrům, hypotékám, úvěrům ze stavebního spoření, kreditním kartám nabízí jej společnosti jako připojištění ke smlouvám investičního životního pojištění, kapitálového pojištění i rizikového životního pojištění. Uvedené produkty se od sebe liší a současně jednotlivé společnosti mají jiné podmínky jak pro uzavření, tak pro pojistné plnění.

V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity, ale i ztráty zaměstnání je možné pojištění pravidelných výdajů. Princip je v tom, že pojišťovna po určitou dobu přebírá placení složenky za bydlení, školné, telefon, elektřinu, plyn, teplo, teplou vodu, vodné/stočné, internet, atd.. Pochopitelně i v tomto případě jsou jistá pravidla. Musíte být nezaměstnaní 30 či až 60 dní, zaregistrovaní na úřadu práce alespoň 60 dní a mnoho dalších podmínek. Výpomoc pojišťovny pochopitelně není na věky.

Samotnou kapitolou jsou živnostníci, OSVČ. Ti mají v tomto případě smůlu, nemohou přijít o zaměstnání. Jsou však pojišťovny, které se snaží situaci vynahradit dvojnásobným plněním v případě pracovní neschopnosti.