Jistě jste zaznamenali, že ČNB na svém zasedání opět snížila základní úrokové sazby. Jedná se jednoznačně o reakci na hrozící změnu ekonomického cyklu z růstu do stagnace a hrozící recese. Dokonce předpoklady ČNB hovoří jasně o recesi v roce 2020.

Recese v ekonomickém cyklu znamená pokles ekonomické aktivity, růst nezaměstnanosti a pokles růstu HDP. ČNB se tímto krokem snaží přimět komerční banky k úvěrové aktivitě a tímto způsobem podpoření ekonomiky. Tedy primárně levnější úvěry pro firmy.

Dost často se setkávám s dotazy klientů, zda snížení sazeb také, jako dříve znamená, že se budou snižovat úrokové sazby u hypotečních úvěrů.

Prosím věnujte chvilku následujícímu grafu, který ukazuje velmi podobné chování ČNB v letech 2006 – 2009. Tedy prudké snížení sazeb v dobách vrcholící hospodářské krize.

Reakce úrokových sazeb u hypotečních úvěrů byla zcela opačná

Dle mého názoru se tato situace může v současné době opakovat. Pokles sazeb ČNB nyní nemusí vyvolat pokles úrokových sazeb u hypotečních úvěrů.

Banky v současné době intenzivně analyzují ekonomické dopady omezení na zastavení šíření koronaviru. Zhoršující se ekonomické prostředí,praktické zastavení socioekonomického života a omezení cestování už nyní vyvolává rostoucí nezaměstnanost. Můžeme také očekávat reakci nemovitostního trhu, kde může začít docházet ke snižování cen.

Banky tak nemají důvod v tuto chvíli válčit o klienta pomocí úrokových sazeb. Spíše se zaměří na kvalitní klienty a nyní řeší jak zpracovávat úvěry distančně a jak mohou pomoci stávajícím klientům. Zároveň banky už dnes naráží na kapacitní možnosti zpracování (homeoffice nebo dělené služby).

Banky jednoduše řešeno teď řeší, jak zabránit růst nesplácených úvěrů. Situace, kdy banky mají levnější zdroje a nemusí nutně zlevňovat také znamená, že na úvěrech mají vyšší marži a mohou si připravit větší finanční polštář.

Přemýšlíte o koupi, výstavbě nebo se blíží konec fixačního období? Řeště situaci co nejdříve. Nespekulujte na případný pokles úrokových sazeb. Podmínky v bankách jsou už nyní extrémně rodílné a to nejen v úrokových sazbách, ale hlavně v přijetí a schváení úvěru.

V případě konzultace Vaší situace, Vám jsem plně k dispozici.