Uběhl již rok a čtvrt od první emise státních dluhopisů nesoucí název Dluhopis Republiky, které byly vydány k příležitosti výročí 100 let založení Československé republiky. Momentálně probíhá 6. upisovací období a zájem veřejnosti ukazuje, že se v emisích bude pravděpodobně pokračovat. Během jednotlivých období přibyly staro-nové typy dluhopisů a dokonce se také měnily výnosy u jednotlivých emisí.

Bezpečnost státního dluhopisu je velice lákavým faktorem pro Čechy. Pravděpodobnost, že by Česká republika nedostála svým závazkům je opravdu nízká. Cenou za toto bezpečí je však výnos. Ten je nízký.

Upisovací období vyhlašuje ministerstvo financí na svých webových stránkách a zpravidla trvá 2-3. měsíce. Po ukončení upisovacího období následuje „fyzické“ vydání dluhopisů. V jednotlivých emisích se mohou měnit parametry dluhopisů, nejčastější změnou je pak nastavení výnosu.

Kdo je může prodávat a kde se dají pořídit?

Podle zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu § 29 odstavce 3 písm. c) můžou investiční zprostředkovatelé poskytovat investiční služby k dluhopisům vydaným Českou republikou. To znamená, že pokud máte platnou licenci VZ-IZ, tak můžete sjednávat české státní dluhopisy. Dluhopisy vydává Ministerstvo financí a pro podání žádosti o dluhopisy je potřeba se dostavit na pobočku jednoho z distributorů. První zvoleným distributorem byla Československá obchodní banka, a.s. a později byla přibrána také Česká spořitelna, a.s.. Žádost o úpis je možné podat i prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, má-li již klient přístupy. Přístupy může klient získat na pobočce smluvního distributora.

Kdy je možné pořídit dluhopisy?

Dluhopisy Republiky je možné pořídit POUZE v upisovacím období. Nyní proběhlo 6. upisovací období, které skončilo 13.3.2020. Informace o další emisi zatím není zveřejněna.

Vyplatí se investice do státních dluhopisů?

K dispozici jsou 3 druhy státních dluhopisů: reinvestiční, proti-inflační a fixní. Reinvestiční státní dluhopis má pevně nastavený výnos, který každým rokem stoupá. První rok 0,75%, druhý rok 1%, třetí rok 1,25%, čtvrtý rok 1,5%, pátý rok 2,25% a šestý rok 3%. Průměrný výnos u toho typu dluhopisu je stanoven ve výši 1,62 % p.a.. Výnos u fixního dluhopisu je pevně stanoven na 1,50 % p.a. a po celou dobu zůstává stejný. Proti-inflační dluhopis kopíruje vývoj spotřebitelských cen plus je připočtena marže 0,50 % p.a.. Pokud inflace dosáhne záporných hodnot, tak majitel proti-inflačního dluhopisu má garantován výnos ve výši 0,50 % p.a.. Výnosy dluhopisů nejsou vypláceny, ale jsou vždy jednou ročně reinvestovány, kdy dochází k připsání dalších státních dluhopisů na klientův majetkový účet.

POZOR: výnosy dluhopisů jsou uvedeny před zdaněním. Výnosy dluhopisu Republiky podléhají standardní 15% srážkové dani.

Od roku 2017 se inflace pohybuje nad hranicí 2 %. Při této inflaci nejsou výnosy státních dluhopisů (u reinvestičního a fixního) schopny překonat ani inflaci. S inflací samozřejmě nemají problém proti-inflační, které jsou tak nastaveny. Na 6 letech se ale inflace může pohybovat na nižší úrovni, což by se pak projevilo na nižším výnosem u těchto dluhopisů.

Poplatky u státních dluhopisů jsou spojeny převážně za služby poskytované distributorem (žádost o úpis, zřízení přístupů do majetkové účtu, výpis z majetkové účtu), prostřednictvím elektronického majetkové účtu jsou služby nezpoplatněny. Více informací o poplatcích naleznete na stránkách Ministerstva financí.

Díky Broker Consulting mohu klientům poskytnout v rámci naší produktové řady produkt OK Smart, kde můžete vlastnit nejenom české státní dluhopisy, ale celou řady jiných státních a korporátních dluhopisů viz. obrázek. OK Smart Bond má v českých státních dluhopisech zainvestováno přibližně 15 % portfolia, navíc klient získá skvělý produkt, který stojí na třech základních pilířích investiční filozofie produktové řady OK Smart – diverzifikace, nízkonákladová aktiva (tam, kde je to efektivní) a pasivní strategie s aktivní správou. Pokud máte dotaz, nebo zájem o konzultaci, kontaktujte mě.